Image

Nguyễn Ngọc Ánh Phươngd

Nhân viên tư vấn,nhân viên văn phòng,thị trường

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP