Image

Nguyễn Thị Kim Nhi

Nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP